Zapraszamy do udziału w konkursie "Zarządzanie na medal" organizowanym przez Politechnikę Częstochowską!

W Konkursie interdyscyplinarnym ”Zarządzanie na medal” mogą brać udział osoby, które są uczniami ostatnich i przedostatnich klas liceów ogólnokształcących i techników z subregionu północnego województwa śląskiego, których zainteresowania wpisują się w zakres tematyczny, który obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem w zakresie: logistyki, marketingu, informatyki, przedsiębiorczości oraz finansów.

Zgłoszenia do piątku na terenie szkoły.

Link do strony konkursu https://wz.pcz.pl/zarzadzanie-na-medal