W ramach projektu "Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 - PAMIĘTAMY!" zaprezentowana została wystawa IPN dotycząca stanu wojennego w Polsce oraz film "Nie zabierajcie mamy".
Przeprowadzono także lekcje historii z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych IPN.