Urząd Miasta Częstochowy przystąpił do opracowania „Strategii Terytorialnej Subregionu Północnego na lata 2021-2027".

Do udziału w tworzeniu tego dokumentu zostali zaproszeni mieszkańcy miasta Częstochowa oraz całego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

Jeśli chcesz mieć wpływ na strategię to zapraszamy do wypełnienia ankiety on-line przeznaczonej dla mieszkańców dostępną pod linkiem:

https://www.interankiety.pl/f/6MebrJX4

Państwa opinia wyrażona w formie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie będzie miała wpływ na kształtowania lokalnej polityki społecznej miasta na kolejne lata.