25 maja uczniowie klas I kształcący się w zawodzie technik logistyk, uczestniczyli w trzecim spotkaniu z adiunktem Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, korzystając z programu Macrologic i wystawiając dokumenty magazynowe.