W dniu dzisiejszym szkoła otrzymała wyniki egzaminów zawodowych.
Bardzo dobre wyniki uzyskali uczniowie w zawodzie technik ekonomista - zdawalność 91% i technik logistyk - zdawalność 87.1%. Najlepszy wynik uzyskali uczniowie w zawodzie technik spedytor -100% zdawalność.

Gratulacje.