Aż 46 uczniów z klas drugich, trzecich i czwartych naszej Szkoły wzięło udział w I etapie X Olimpiady Logistycznej zorganizowanej pod patronatem Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Celem Olimpiady jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania logistyką oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu branży TSL.

ETAP I – wirtualny polegał na rozwiązaniu na platformie konkursowej testu składającego się z 15 pytań jednokrotnego wyboru. O zakwalifikowaniu do II etapu będzie brana liczba uzyskanych punktów oraz czas rozwiązania testu.

Trzymajmy kciuki za naszych uczniów.