22 listopada uczniowie klasy III D oraz III F, kształcący się w zawodzie technik logistyk, uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez Inspekcję Transportu Drogowego w Katowicach.

.