Warsztaty Plastyczne

W dniu 9 marca 2017 r. w Zespole Szkół nr 28 przy ul. Św. Barbary 9/11 w Częstochowie odbyły się warsztaty plastyczne nt. „Chroń ptaki i zwierzęta, zawsze o ich losie pamiętaj”.

W warsztatach uczestniczyli uczniowie ZSS nr 28 oraz młodzież z Koła Wolontariatu przy ZS im. J. Kochanowskiego w Częstochowie wraz z opiekunką – p. Jolantą Biel.

Wspólne zajęcia zaowocowały wykonaniem plakatów o tematyce mającej na celu rozbudzenie wrażliwości wobec losu zwierząt, zwrócenie uwagi na działania związane z ich ochroną. Zajęcia były również okazją do wymiany informacji w zakresie różnorodnych technik plastycznego wyrazu oraz ćwiczeniem umiejętności plastycznych.

W warsztatach wzięły udział uczennice z klasy II A: Doluk Izabella, Herba Katarzyna, Kępa Patrycja i Welm Kinga.

{gallery}2017.03.12_warsztaty{/gallery}