Warsztaty na Politechnice Częstochowskiej

W dniu 02.11.2023 r. klasa VE brała udział w warsztatach przygotowujących do XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Warsztaty pt. “Analiza finansowa” odbyły się na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej i prowadzone były przez dr inż. Wiolettę Skibińską. Podczas spotkania poruszane były zagadnienia związane z analizą wskaźnikową (rentowności, płynności oraz zadłużenia), wykorzystywaną jako narzędzie do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.