W Zakładzie Karnym w Herbach

18 września uczniowie klas II F i II G mieli okazję odwiedzić Zakład Karny w Herbach. Podczas wizyty młodzież zapoznała się z zasadami funkcjonowania i organizacją pracy Zakładu Karnego, działalnością i zadaniami Służby Więziennej, specyfiką pracy funkcjonariusza oraz z zajęciami więźniów w czasie pobytu w zakładzie karnym.

Uczniowie mogli zobaczyć cele więźniów, kaplicę oraz plac spacerowy. Ponadto rzecznik prasowy zakładu Pani por. Izabela Kapkowska przedstawiła prezentację na temat historii Służby Więziennej w Polsce, która w tym roku obchodzi stulecie powstania. Zademonstrowano również środki przymusu bezpośredniego oraz wyposażenie funkcjonariusza SW.

Prowadzący starali się przestrzec uczniów przed konsekwencjami zachowań łamiących prawo, nieprzystosowania społecznego oraz uświadomić jaki to może mieć nieodwracalny wpływ na dalsze życie.

Bardzo dziękujemy pracownikom Służby Więziennej za poświęcony czas i ciekawą lekcję.