UROCZYSTE ŚLUBOWANIE PIERWSZYCH KLAS WOJSKOWYCH

W dniu 16. czerwca o godzinie 12.00 odbyło się uroczyste ślubowanie kadetów pierwszego rocznika klas mundurowych w Jura Park w Biskupicach.

W ślubowaniu wzięły udział następujące szkoły: Zespół Szkół im. J.Kochanowskiego, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego, Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych.

Ceremonię otworzył Pan Adam Dłużniak, który powitał uczniów, zaproszonych gości oraz rodziców.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Naczelnik Wydz.Edukacji p.R.Piotrowski, Komendant Wojskowego Uzupełnienia w Częstochowie ppłk. Mariusz Błaszczyk, Główny Specjalista ds. Obronnych Kuratorium Oświaty w Katowicach ppłk. Wacław Wójcik, Prezes WOPR w Częstochowie p.K. Zbrojkiewicz, Przedstawiciele Firmy Sprzętu Ochronnego Maskpol, ppłk. Jan Pudło, Prezes Związku Żołnierzy Wp płk.M. Biecek, Proboszcz parafii pw. Opatrzności Bożej w Częstochowie ks. S.Bukalski, Dyrektorzy szkół, szkolne poczty sztandarowe oraz kadra pedagogiczna częstochowskich szkół.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było złożenie ślubowania na sztandar szkoły.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych mundurowych to podniosła uroczystość, która na stałe wpisała się do kalendarza roku szkolnego 2020/2021.

{gallery}2021.06.18_slub{/gallery}