Upamiętnienie

You are currently viewing Upamiętnienie

Dzień przed Wszystkimi Świętymi uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego i Zespołu Szkół Technicznych odwiedzili częstochowskie cmentarze. Tam oddali hołd mieszkańcom zasłużonym dla naszego miasta. Następnie delegacja Urzędu Miasta wraz z dyrektorami szkół zapaliła znicze i złożyła wiązanki kwiatów na Placu Katyńskim.

Przedstawmy sylwetki upamiętnionych, którzy niedawno od nas odeszli:

Na cmentarzu św. Rocha spoczywa Józef Sowa, przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę Niemiecką. W czasie okupacji jego rodzina pomagała Żydom, ukrywając ich w swoim gospodarstwie, za co zostali zamordowani. Zmarł 15 lutego 2023 roku.

Mieczysław Hrehorów, lwowianin, związany przez lata z częstochowskim sportem – najpierw z „Budowlanymi”, później z AZS-em.

Józef Natali, członek Związku Kombatantów i Inwalidów Wojennych. Działał w Towarzystwie Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Przebył cały szlak od Monte Cassino do Bolonii. Uczestniczył w bitwie o Piedimonte. Zmarł 27 czerwca 2008 roku.

Edward Szostak, porucznik Wojska Polskiego i harcmistrz, więzień polityczny w czasach stalinowskich.

Anna i Beata Bielecka, prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Częstochowie.

Na cmentarzu Kule spoczywa Jan Trzciński, prezes Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych , przewodniczący Regionalnej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Częstochowie, żołnierz Szarych Szeregów.

Tadeusz Muszyński, weteran walki o niepodległość, harcerz Szarych Szeregów, prezes Związku Inwalidów Wojennych – okręg Częstochowa, autor książki „Życie w służbie Bliźnim i Ojczyźnie”.

Na cmentarzu Komunalnym spoczywa Michał Kamiński, prezes Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP w Częstochowie, polski żołnierz podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej.

Krzysztof Tyfel, zginął 4 grudnia 2022 roku walcząc jako ochotnik po stronie ukraińskiej w wojnie z Rosją.

Cześć ich pamięci!