Umowa patronacka z MASKPOL S.A.

W dniu 8 lutego 2021 r. na terenie Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie odbyła się uroczystość podpisania umów patronackich pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Sprzętu Ochronnego MASKPOL SA – Polska Grupa Zbrojeniowa, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Adama Ogrodnika oraz członka Zarządu Pana Tomasza Jackiewicza,

a trzema częstochowskimi szkołami:
• Zespołem Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie, reprezentowaną przez Dyrektora szkoły Pana Mariusza Zawadę,
• Zespołem Szkół Technicznych w Częstochowie, reprezentowaną przez p.o. Dyrektora szkoły Panią Patrycję Rozpondek,
• Zakładem Doskonalenia Zawodowego, Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej w Częstochowie, reprezentowaną przez Dyrektora szkoły Pana Marcina Sygieta.

W ramach współpracy Firma MASKPOL objęła patronatem klasy mundurowe w wyżej wymienionych szkołach i przekazała, każdej z nich sprzęt militarny. W przyszłości będzie możliwość otrzymania umundurowania oraz sprzętu ochronnego dla klas wojskowych, jak również prowadzenie wykładów przez pracowników firmy MASKPOL na tematy proobronne. Będą również odbywały się wycieczki przedmiotowe dla uczniów szkół, na których poznają specyfikę produkcji sprzętu ochronnego. Taka współpraca pomiędzy szkołami a firmą MASKPOL pozwoli na rozwój i podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.

Wśród osób zaproszonych byli obecni Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Jadwiga Wiśniewska, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Szymon Giżyński, Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy Pan Ryszard Stefaniak, Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Rafał Piotrowski, Przedstawiciele Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego MASKPOL SA Pan Rafał Noga, Pan Dominik Sienniak i Pan Mirosław Grzyb, Zastępca Dyrektora Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie Pani Joanna Grabowska, pełniącego obowiązki komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie Pan mjr Jack Michałowski oraz przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień mjr Andrzej Kowalski i Pani Agnieszka Wisniewska, nauczyciele prowadzący innowacje wojskową oraz przedstawiciele częstochowskich mediów.

Po części oficjalnej czyli podpisania umów, nastąpiła krótka część artystyczna na której uczennice Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego zaśpiewały następujące utwory: „Utwór Wojenko wojenko” , „Ostatni list” ,„Biały krzyż”, „Marsz pierwszej brygady”.

Uroczystość odbyła się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

{gallery}2021.02.09_umowa{/gallery}