Terminy konsultacji dla uczniów zdających egzamin poprawkowy

Pan Paweł Kołodziejczyk – Język angielski

30.06.2016 r. godz. 12:30

Pani Katarzyna Organa – Fizyka klasa I i II

28.06.2016 r. godz. 11:00

28.07.2016 r. godz. 11:00

26.08.2016 r. godz 11:00

Pani Dorota Szymczyńska – Planowanie produkcji i dystrybucji

5.07.2016 r. godz. 9:00

29.07.2016 r. godz. 9:00

26.03.2016 r. godz. 9:00

Pani Krzysztofa Jończyk-Kałuża – Język angielski

24.06.2016 r. godz. 11:00

15.07.2016 r. godz 11:00

20.07.2016 r. godz. 12:00

Pani Jolanta Braciszewicz – Matematyka klasa IVE, IV B

24.06.2016 r. godz. 9:30

05.07.2016 r. godz. 12:00

29.07.2016 r. godz. 12:00

Pani Jolanta Braciszewicz – Matematyka klasa IC, ID, IE, IF

5.07.2016 r. godz. 11:15

29.07.2016 r. godz. 12:45

26.08.2016 r. godz. 11:00

Pani Jolanta Braciszewicz – Matematyka klasa IIA, IID, IIE, IIIC, IIIA

5.07.2016 r. godz. 10:30

29.07.2016 r. godz. 13:30

26.08.2016 r. godz. 11:45

Pani Jolanta Rucińska – Rachunkowość 

27.06.2016 r. godz. 11:00

01.08.2016 r. godz. 11:00

26.08.2016 r. godz. i 11:00

Pani Joanna Hołodniuk

29.06.2016 r. godz. 9:00

26.08.2016 r. godz. 9:00

29.08.2016 r. godz. 9:00

Pani Magdalena Skoczewska – Logistyka w procesach produkcji i dystrybucji

27.06.2016 r. godz. 10:30

28.06.2016 r. godz. 10:30

16.08.2016 r. godz. 10:00

Pani Edyta Waryś – Logistyka zaopatrzenia i produkcji 

24.06.2016 r. godz. 10:00

27.06.2016 r. godz. 10:00

22.08.2016 r. godz. 10:00

Pani Lidia Domagała – Matematyka

28.06.2016 r. godz. 10:00 kl. IIB/C

28.06.2016 r. godz. 10:45 kl. IIIA/B/E

5.07.2016 r. godz. 9:15 kl. IIIA/B/E

5.07.2016 r. godz. 10:00 kl. IIB/C

26.08.2016 r. godz. 10:00 kl. IIB/C

26.08.2016 r. godz. 10:45 kl. IIIA/B/E