Symboliczny grób Stanisława Kweca

  • Post author:
  • Post category:Projekt
You are currently viewing Symboliczny grób Stanisława Kweca

Symboliczny grób zamordowanego przez komunistów Stanisław Kweca znajduje się w rodzinnym grobowcu na cmentarzu „Kule” w Częstochowie. Informuje o tym napis umieszczony na płycie umieszczonej z przodu pomnika. Uczniowie klasy 3e zaopiekowali się tym szczególnym miejscem: uporządkowali miejsce spoczynku Zasłużonego i zapalili znicze.