STYPENDIUM SZOLNE

O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie, którzy mieszkają na terenie GMINY CZĘSTOCHOWA.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 528,00 zł netto.

Wniosek o stypendium szkolne wypełniają rodzice ucznia niepełnoletniego lub pełnoletni uczeń.
Wypełniony wniosek wraz z pełną niezbędna dokumentacją do ustalenia sytuacji rodzinnej i materialnej należy złożyć do dnia 14 września 2020 r.
do pedagoga szkolnego – pokój nr 40.

Przez MOPS rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne zawierające wszystkie niezbędne informacje (zawarte w druku wniosku) oraz dokumentację do udzielenia pomocy w postaci stypendium szkolnego.

 

 Dokumenty

{slider=Wniosek o stypendium szkolne}

 

{slider=Wykaz wydatków kwalifikowanych do stypendium}

{slider=Zaświadczenie o dochodach}

{slider=Zaświadczenie o dochodach – świadczenie integracyjne}

{slider=Oświadczenie o formie stypendium szkolnego}

{slider=Oświadczenie o dochodach z pozarolniczej działalności gospodarczej}

{slider=Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne}

{slider=Oświadczenie o dodatkowym dochodzie}

{/sliders}