STYPENDIUM SZKOLNE

O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie mieszkający na terenie Częstochowy, których dochód na osobę w rodzinie w sierpniu 2017 roku nie przekroczył kwoty 514,00 zł netto.

Wnioski wraz z dodatkową dokumentacją znajdują się u pedagoga szkolnego w pokoju 40.

Wypełnione wnioski należy składać do dnia 14 września do pedagoga szkolnego.