Stypendium szkolne

Osoby, które w roku szkolnym 2019/2020 złożyły wniosek o stypendium szkolne i uzyskały pozytywną decyzję w tej sprawie z MOPS w Częstochowie, mogą ubiegać się o wypłatę II transzy stypendium szkolnego za okres od stycznia do czerwca 2020 roku.

W celu uzyskania bliższych informacji należy jak najszybciej skontaktować się poprzez wiadomość wysłaną za pośrednictwem dziennika elektronicznego z pedagogiem szkolnym – p. Agatą Zacharską.

Do pobrania:

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej

Wykaz wydatków kwalifikowanych do stypendium