STYPEDIUM SZKOLNE

Dotyczy osób mieszkających w Częstochowie, które złożyły wniosek o przyznanie stypendium szkolnego. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego za okres od września do grudnia 2021 wynosi 230 zł. Termin składania faktur do pedagoga szkolnego: 6 grudnia 2021.