STYPENDIUM SZKOLNE !!!!!

Dotyczy osób mieszkających w Częstochowie, które złożyły wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego za okres od września do grudnia 2022 wynosi 240 zł.

Termin składania faktur do pedagoga szkolnego: 6 grudnia 2022 r.