Strzelnica w powiecie 2022

Gmina Miasto Częstochowa jest laureatem konkursu Ministra Obrony Narodowej realizowanego w Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie pod nazwą „Strzelnica w powiecie 2022”. Planowany termin zakończenia realizacji 31.12.2022r.

Celem programu jest zwiększenie infrastruktury strzeleckiej, co umożliwi propagowanie i rozwój sportu strzeleckiego w społeczeństwie, a przez to wzrost sprawności fizycznej obywateli zwiększenie potencjału bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej przez:

  • wzrost liczby wyszkolonych pod względem strzeleckim obywateli, stanowiących bazę zasobów rezerw osobowych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zwiększenie możliwości prowadzenia szkolenia strzeleckiego przez dzieci i młodzież w wieku szkolnym, organizacje proobronne, a także formacje uzbrojone niewchodzące w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Ideą tego programu, z punktu widzenia obronności państwa, jest pobudzenie zainteresowania i pasji do strzelectwa sportowego dzieci i młodzieży, w szczególności uczniów klas o profilu wojskowym, Oddziałów Przygotowania Wojskowego, a także członków organizacji proobronnych, rozwijania ich umiejętności strzeleckich w kierunku możliwości zwiększenia ilości wyszkolonych i świadomych obywateli, którzy mogliby w przyszłości wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej, wojsk operacyjnych, czy też stanowić wyszkolone rezerwy.