Stanisław Kwec

  • Post author:
  • Post category:Projekt
You are currently viewing Stanisław Kwec

W kwietniu 2023 roku uczniowie naszej szkoły przystąpili do realizacji Wojewódzkiego Projektu Edukacyjnego: „Szkoła Patriotów” zorganizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Celem projektu jest przywracanie i podtrzymywanie pamięci o ważnych dla historii naszej Ojczyzny i regionu bohaterach i wydarzeniach.

W ramach tego przedsięwzięcia zamierzamy upowszechniać wiedzę na temat miejsc, faktów i postaci związanych z walką o niepodległość. W szczególny sposób postanowiliśmy uczcić postać Stanisława Kweca – weterana kampanii wrześniowej 1939 roku i żołnierza Konspiracyjnego Wojska Polskiego.