Spotkanie z dr Tomaszem Toborkiem

  • Post author:
  • Post category:Projekt
You are currently viewing Spotkanie z dr Tomaszem Toborkiem

Uczniowie z „Koła Miłośników Historii” przeprowadzili wywiad z historykiem, pracownikiem Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN, autorem książki: „Stanisław Sojczyński i Konspiracyjne Wojsko Polskie”, p. Tomaszem Toborkiem.

Znany badacz dziejów Konspiracyjnego Wojska Polskiego opowiedział nam o kilku ciekawych akcjach przeprowadzonych przez Żołnierzy Niezłomnych. Szczególnie zainteresowała nas akcja odbicia więźniów przeprowadzona w kwietniu 1946 roku przez żołnierzy Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”.