Spotkanie z Adwokatem

W dniu 25.04.2016 klasy Ib i Ig w ramach realizacji innowacji brały udział w zajęciach poświęconych zagadnieniom prawa cywilnego i prawa karnego prowadzonych przez panią Adwokat Annę Wręczycką.

Uczniowie zapoznali się m.in. z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz zostali poinformowani o zdolności do czynności prawnych.