SCWEW

Nasza szkoła od września 2021r  uczestniczy w projekcie SCWEW w ramach którego szkoła objęta jest wsparciem w zakresie zapewnienia optymalnych warunków rozwoju wszystkich uczniów. Działania te wspierają pracę nauczycieli i specjalistów szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami oraz podnoszenia jakości edukacji włączającej.

1 Edukacja dla wszystkich jako proces
2 Edukacja dla wszystkich – warunki sukcesu
3 Edukacja dla wszystkich a relacje
4 Edukacja dla wszystkich jako zmiana
5 Edukacja dla wszystkich a działanie razem