Rocznica zakończenia II Wojny Światowej

Dnia 8 maja uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystości związanej z 74. rocznicą zakończenia II Wojny Światowej.

Obchody miały miejsce na Placu Pamięci Narodowej w Częstochowie. Obchody rozpoczęły się meldunkiem złożonym Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień ppłk. Adrianowi Klimkowi przez mjr. Pawła Kowalczyka. Po odegraniu hymnu państwowego rozpoczęła się Msza święta odprawiona przez ks. kapelana Stanisława Rospondka. Po nabożeństwie przemówienie wygłosił zastępca Prezydenta Częstochowy Ryszard Stefaniak. Następnie mjr Tomasz Pokojski odczytał apel pamięci, a żołnierze JWK oddali salwę honorową. Po złożeniu wiązanek kwiatów i odegraniu „Pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego” nastąpiło zakończenie uroczystości.