REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

W dniach od 15 czerwca do 10 lipca 2020 kandydaci składają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej.

Wniosek ten kandydaci mogą złożyć:

Osobiście w siedzibie szkoły z zachowaniem warunków sanitarnych (dezynfekcja rąk przed wejściem do szkoły, maseczka ochronna, zachowanie dystansu społecznego)

Przesyłając wniosek na adres: rekrutacja@zskochanowski.eu. Wygenerowany przez elektroniczny system rekrutacji wniosek należ wydrukować, podpisać we właściwych miejscach – kandydat i jego rodzice/prawni opiekunowie. Następnie podpisany wniosek należy zeskanować i przesłać na podany adres mailowy. Przesyłając z podpisem elektronicznym rodziców/prawnych opiekunów – za pomocą profilu zaufanego.