Psie Mikołajki

W grudniu uczniowie Naszej szkoły przeprowadzili akcję “Psie Mikołajki“,  w ramach, której zbierano dary rzeczowe oraz pieniądze na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziekujemy.