Przygotowania do Olimpiady Statystycznej

W dniu 9 pażdziernika odbyły się zajęcia w ramach przygotowania do Olimpiady Statystycznej.

Prowadziły je dwie zaproszone pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach O. w Częstochowie p. Gabriela Noczyńska i p. Barbara Olszok. W zajęciach uczestniczyło 14 uczniów z klas: 1E4, 1E5, 3G i 4F.

Tematem zajęć były “Zasoby informacyjne statystyki publicznej“. Uczniowie zapoznali się ze stroną GUS oraz z wybranymi bazami danych, a w ramach ćwiczeń generowali zestawienia danych dotyczące zdawalności matur.

Opieka: Jolanta Ciesielska, Aleksandra Bednarska.