Prelekcja z Funkcjonariuszem CBŚ

Dnia 7 grudnia w naszej szkole odbyło się spotkanie z funkcjonariuszem Centralnego Biura Śledczego Policji, który przeprowadził pogadankę o tematyce profilaktycznej.

W czasie prelekcji mundurowy rozmawiał z uczniami i przekazał informację dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich za popełnione przez nich czyny oraz przejawy demoralizacji. Poruszono temat agresji wśród młodzieży oraz wulgarnego i agresywnego zachowania na terenie szkoły w stosunku do innych uczniów, jak i nauczycieli oraz pracowników szkoły. Omówiono skutki posiadania różnych środków psychoaktywnych.

Uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniu.

Chętnie odpowiadali na pytania i z wielkim zainteresowaniem słuchali prelekcji.