POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z JEDNOSTKĄ PATRONACKĄ OPW

06 września 2023 r.  podpisane zostało porozumienie o współpracy w zakresie realizacji zajęć praktycznych w oddziale przygotowania wojskowego (OPW) przez patronacką jednostkę wojskową.

Porozumienie podpisali: Dyrektor Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego w Częstochowie mgr Mariusz Zawada oraz Dowódca 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Katowicach płk Tomasz Białas.

Celem porozumienia jest konieczność zrealizowania programu szkolenia uczniów w oddziale przygotowania wojskowego w zakresie praktycznych umiejętności przydatnych w służbie wojskowej, kształtowania postaw patriotycznych i obronnych, jak również wspólnego działania na rzecz obronności państwa oraz rozwijania wśród młodzieży poczucia odpowiedzialności i miłości Ojczyzny.

{gallery}2023.09.08_porozumienie{/gallery}