POMAGAMY – WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA NA KRESACH

Po raz kolejny Nasza Szkoła wzięła udział w akcji charytatywnej dla Polaków mieszkających na Kresach. Organizatorem tej akcji jest Towarzystwo Patriotyczne ”Kresy” w Częstochowie. Akcja oparta jest na idei charytatywnej i patriotycznej.

W tym roku zbieraliśmy słodycze oraz przybory szkolne. W postaci paczek święty Mikołaj przekaże je polskim dzieciom na Litwie, Ukrainie i Białorusi.

Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc.