POBÓR KRWI 27 lutego – Czwartek

Zapraszamy wszystkich chętnych do oddania drwi w dniu 27 lutego.

Kto może oddać krew:

• masz 18-65 lat i posiadasz Dowód Osobisty (lub inny dokument ze zdjęciem),
• ważysz: powyżej 50 kg,
• nie chorowałeś na żółtaczkę,
• czujesz się zdrowy,
• zapoznasz się z „Informacją o chorobach zakaźnych dla krwiodawców” i wypełnisz kwestionariusz dla krwiodawców – KWESTIONARIUSZ 2018
• jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miałeś wykonanego zabiegu operacyjnego, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała.

Dawcami krwi nie mogą być kobiety: w ciąży , po porodzie lub zakończeniu ciąży w czasie 6 miesięcy; w okresie menstruacji i do trzech dni po jej zakończeniu.