Pierwsza Pomoc

W dniu dzisiejszym uczniowie klasy I A realizującej innowację „Rozwijanie umiejętności przydatnych w OSP” uczestniczyli w szkoleniu z pierwszej pomocy. Zajęcia poprowadził mgr inż Robert Kotuch – Członek Zarządu PCK województwa śląskiego oraz instruktor pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uczniowie podczas zajęć zapoznali się z następującą tematyką:

* Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych,
* Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym,
* Postępowanie w przypadku braku oddechu i krążenia,
* Resuscytacja,
* Zawartość apteczki pierwszej pomocy,
* Zawartość torby medycznej R1,
* Zastosowanie defibrylatora.

Uczniowie mieli również możliwość przeprowadzenia resuscytacji na fantomie.

{gallery}2015.11.05_pierwszapomoc{/gallery}