OLIMPIADA WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE I OBRONNOŚCI

9 grudnia 2016 roku Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, Zakład Stosunków Międzynarodowych zorganizował II etap (okręgowy) Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Celem tego etapu było wyłonienie 10 osób, które będą reprezentować nasz region w III etapie (centralnym) Olimpiady, której głównym koordynatorem jest Uniwersytet Warszawski. Do etapu centralnego zakwalifikowali się uczeń naszej szkoły Tomasz Zdrach.

Gratulujemy{gallery}2016.12.17_owb{/gallery}