Olimpiada Statystyczna

You are currently viewing Olimpiada Statystyczna

W dniu 12. grudnia o godz.11:00 w sali 39 odbyła się VIII edycja Olimpiady Statystycznej – II Etap okręgowy. Udział wziął 1 uczeń: Paweł Wysocki.

Zawody II stopnia – zawody okręgowe, polegały na rozwiązaniu w ciągu 90 minut testu on-line. Za rozwiązanie testu uczestnik mógł uzyskać: za Część I – 18 punktów, za Część II – 16 punktów, za Część III – 46 punktów, Razem – 80 punktów. Aby zakwalifikować się do Zawodów III stopnia – zawodów centralnych, należy uzyskać minimum 50% punktów (przechodzi z każdego okręgu po 3 uczniów, maksymalnie do 32 uczniów z największą liczbą punktów ze wszystkich okręgów).

Gratulujemy Pawłowi udziału w etapie okręgowym! Przebieg zawodów obserwowała przedstawicielka Głównego Urzędu Statystycznego / oddział w Katowicach – pani Aneta Pieniek. Z ramienia szkoły nad organizacją olimpiady czuwały Aleksandra Bednarska i Justyna Grochowina.