Olimpiada Statystyczna

W dniu 08.12.2021 o godz.11:00 w sali 39 odbyła się VI edycja Olimpiady Statystycznej – II Etap okręgowy. Udział wzięły uczennice klasy 3E5 TE: Zuzanna Gałązka i Julia Jasińska.

Zawody II stopnia – zawody okręgowe, polegały na rozwiązaniu w ciągu 90 minut testu on-line (29 pytań i 2 zadania). Za rozwiązanie testu uczestnik mógł uzyskać od 0 do 80 punktów. Aby zakwalifikować się do Zawodów III stopnia – zawodów centralnych, należy uzyskać minimum 50% punktów (przechodzi z każdego okręgu po 3 uczniów, maksymalnie do 32 uczniów z największą liczbą punktów ze wszystkich okręgów).

Gratulujemy Julii i Zuzannie udziału w etapie okręgowym! Przebieg zawodów obserwowała przedstawicielka Głównego Urzędu Statystycznego Oddziału w Katowicach – pani Marta Bukała.

Z ramienia szkoły nad organizacją olimpiady czuwały Aleksandra Bednarska i Justyna Grochowina.