Nowy termin XII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

Pierwszy etap XII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej został wyznaczony na dzień 23 października 2019 roku, godz. 11.00.

Zgłoszeni uczestnicy proszeni są o przybycie pod sale nr 90 oraz 94 o godz. 10.45 wraz z czarnym długopisem.

Każdy uczestnik otrzyma imienną kartę odpowiedzi oraz zestaw pytań w formie papierowej.