Opiekunami Samorządu Uczniowskiego przy Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego jest mgr Marta Skrzypkowiak.

Do stałych akcji organizowanych co roku przez Samorząd Uczniowski należą:

  • Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Częstochowy celem podejmowania decyzji odnośnie działań młodzieży na terenie powiatu częstochowskiego
  • Wybory przewodniczącego poprzedzone kampanią przedwyborczą,
  • Mikołaj,
  • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz imprezy towarzyszące zbiórce pieniędzy,
  • Otrzęsiny (pasowanie na ucznia) uczniów klas pierwszych,
  • Walentynki,
  • Nadanie tytułu "Przyjaciela Szkoły”
  • "Dzień Wiosny”
  • "Dzień Dziecka".


Głównymi organami Samorządu są :

Przewodniczący Samorządu - Paulina Gąsiorek 4D5
Zastępca przewodniczącego - Piotr Gałda 4D4