Funkcję Rzecznika Praw Ucznia pełni
mgr Agata Fikier


Skrzynka pytań i wniosków wisi na drzwiach gabinetu pedagoga szkolnego do dyspozycji uczniów


Dyżury Rzecznika Praw Ucznia:


środa    12:30 - 13:15
piątek   10:45 - 11:20