Radę Rodziców tworzą rodzice wybrani spośród przedstawicieli wszystkich klas

 

Prezydium Rady Rodziców 
podejmuje wszystkie decyzje dotyczące działalności Rady  Rodziców.

W skład Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie wchodzi 7 osób, wybranych spośród trójek klasowych w głosowaniu tajnym.

Dodatkowo wybierana jest 2-osobowa Komisja Rewizyjna.

Skład Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca - p. Sołtys Norbert

Z-ca przewodniczącej - p. Kwasek Katarzyna

Sekretarz - p. Gorzałka Renata

Członkowie:
p. Ciekot Agnieszka
p. Gawrych Łukasz
p. Matysiak Magdalena
p. Turska Beata

Skład Komisji Rewizyjnej:

      p. Patyk Aleksandra
      p. Grabara-Lis Anna