Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie
mgr Mariusz  Zawada

Dyżury:

wtorek 14:00 - 16:00 
czwartek 10:00 - 12:00

    
              

Z-ca dyrektora
mgr inż. Dorota Szymczyńska

Dyżury:

poniedziałek 11:20 - 16:40 
wtorek 07:30 - 12:25
środa 11:20 - 16:40
czwartek 07:30 - 12:25
piątek 07:30 - 12:25

 

Z-ca dyrektora
mgr Aleksandra Kupczak

Dyżury:

poniedziałek  07:30 - 12:25 
 wtorek 11:20 - 16:40
 środa 07:30 - 12:25
 czwartek 11:20 - 16:40
 piątek 07:30 - 12:25

 

Kierownik praktyk zawodowych

mgr Krzysztofa Jończyk-Kałuża

Dyżury: 

poniedziałek  07:30 - 12:25
wtorek 07:30 - 12:25
środa 07:30 - 12:25
czwartek 07:30 - 12:25
piątek 11:20 - 16:40