Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie
mgr Mariusz  Zawada

Dyżury:

poniedziałek  09:00 - 12:00 
środa  13:00 - 15:30

    
              

Z-ca dyrektora
mgr inż. Dorota Szymczyńska

Dyżury:

poniedziałek 07:30 - 13:10 
wtorek 07:30 - 13:10
środa 12:25 - 16:35
czwartek 07:30 - 13:10
piątek 12:25 - 16:35

 

Z-ca dyrektora
mgr Aleksandra Kupczak

Dyżury:

poniedziałek  07:30 - 13:10 
 wtorek 12:25 - 16:35
 środa 07:30 - 13:10
 czwartek 12:25 - 16:35
 piątek 07:30 - 13:10

 

Kierownik praktyk zawodowych

mgr Teresa Gawron

Dyżury: 

poniedziałek  12:25 - 16:35
wtorek 07:30 - 13:10
środa 07:30 - 13:10
czwartek 07:30 - 13:10
piątek 07:30 - 13:10