Misja szkoły

logozs2012

 

Szkoła to dobro tworzone przez ludzi i dla ludzi. Pragniemy wychować takiego ucznia, aby potrafił korzystać ze skarbnicy wiedzy i tradycji rodzinnych, szkolnych, narodowych dla własnego jak najlepszego rozwoju…

 

 

Nasze atuty:

 • Szeroka oferta edukacyjna, dająca możliwość wyboru spośród następujących kierunków kształcenia:
  • w zawodzie technik logistyk   z innowacją -rozwijanie umiejętności przydatnych w ochotniczej straży pożarnej
  • w zawodzie technik logistyk   z innowacją -działania logistyczne w Policji
  • w zawodzie technik handlowiec   z innowacją -przygotowanie do pracy w charakterze przedstawiciela handlowego
  • w zawodzie technik ekonomista   z innowacją -elementy edukacji policyjno-prawnej
  • w zawodzie sprzedawca w ramach 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej
 • Praktyki zawodowe w największych firmach logistycznych, handlowych, urzędach i bankach na terenie miasta
 • Udział w projektach unijnych wspierających szkolnictwo zawodowe
 • Pięć pracowni komputerowych z dostępem do Internetu
 • Współpraca z Komendą Miejską Policji w Częstochowie, Sądem Rejonowym w Częstochowie, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi oraz uczelniami wyższymi w Częstochowie, Poznaniu, Katowicach i Szczytnie.
 • Umowa Patronacka – zawarta w dniu 01.04.2015 pomiędzy naszą szkołą a Desantową Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą z siedzibą w Ożarowicach, reprezentowaną przez Dowódcę Jednostki Wojciecha Musialika. Na mocy tej umowy nasza szkoła ma następujące (nieodpłatne) korzyści:
  • ma nadany status Patronatu Desantowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.
  • otrzymuje materiały szkoleniowe dotyczące : Pierwszej pomocy przedmedycznej i zabezpieczenia akcji ratowniczych,
  • ma mieć przeprowadzone szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • odbędzie spotkanie z uczestnikiem wojskowych misji stabilizacyjnych,
  • będzie miała zorganizowany pokaz działań członków Desantowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej,
  • będzie uczestniczyć/gościć przedstawicieli podczas oficjalnych uroczystości, zawodów sportowych i innych przedsięwzięć stron umowy patronackiej,
  • Uczniowie Szkoły otrzymują status Członka Wspierającego Jednostkę,
  • zainteresowani Uczniowie mogą starać się o status Aktywnego Członka Desantowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.
 • Bogate zbiory biblioteki wraz z czytelnią wyposażoną w komputery z dostępem do Internetu
 • Dwie sale gimnastyczne z nowoczesnym sprzętem sportowym, boisko, siłownia i strzelnica na terenie szkoły
 • Gazetka szkolna – FRASZKA
 • Liczne koła zainteresowań: Szkolne Koło Teatralne, Koło Przedsiębiorczości, Szkolne Koło Ekonomiczne, Szkolne Koło Europejskie, Szkolne Koło Wolontariatu, Szkolny Klub Rowerowy “Dzwonek”
 • Organizacje działające na terenie szkoły:  PCK, TPD, Harcerska drużyna wodniaków
 • Samorząd Uczniowski organizujący liczne imprezy szkolne
 • Międzynarodowe programy edukacyjne: Socrates, eTwinning, Program Państw Nadbałtyckich
 • Bar “BARFEL” serwujący pyszne domowe posiłki w przystępnych cenach
 • Sklepik uczniowski
 • Bezprzewodowa sieć WiFi