MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE NA EGZAMIN ZAWODOWY

MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE NA EGZAMIN ZAWODOWY
Sesja styczeń 2017

Część pisemna wszystkie kwalifikacje

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty

Część praktyczna

Kwalifikacja A.30; A.31; A.32 – kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka
Kwalifikacja A.35 – kalkulator prosty, ołówek, gumka, temperówka
Kwalifikacja A.36 – kalkulator prosty