Konkurs Wiedzy Psychologicznej

You are currently viewing Konkurs Wiedzy Psychologicznej

Zapraszamy wszystkich uczniów do Konkursu Wiedzy Psychologicznej

Aby wystartować w konkursie potrzebnych jest tylko pięć kroków.

Krok pierwszy – zgłaszacie się w swojej szkole do wybranego nauczyciela, pedagoga lub psychologa szkolnego, który jako Wasz opiekun pomoże w przygotowaniu się do konkursu.

Krok drugi – zapoznajecie się szczegółowo z treścią poniższych pozycji książkowych:
I. Strelau J. (2016). Różnice Indywidulane. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Część III i IV: rozdziały: 9-16 (str. 232-469).
II. Strelau J., Doliński D. (2016). Psychologia akademicka. Podręcznik tom I. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Rozdział 7 (str. 511- 649).
III. Hall C.S., Lindzey G., Campbell J.B. (2013). Teorie osobowości. Nowe wydanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Rozdział 2-3 (str. 52-137).

Krok trzeci – opiekunowie z ramienia szkoły zgłaszają uczniów poprzez formularz konkursowy na stronie internetowej: www.psychologia.uni.wroc.pl/konkurs do dnia 24.11.2023 r.

Krok czwarty –w dniu 02.12.2023 o godzinie 10.00, wszyscy uczestnicy zgłoszeni na konkurs otrzymają maila od Organizatora z linkiem programu MS Teams przekierowującym do testu wiedzy, składającym się z pytań zamkniętych, weryfikujących wiedzę z zakresu wskazanych lektur, a Komisja Konkursowa dokonuje oceny testów i wyłania zwycięzców.

Krok piąty – my trzymamy za Was kciuki, a Wy cieszycie się z wygranej!