Konkurs o Janie Kochanowskim

31 maja odbył się szkolny konkurs z Wiedzy o Życiu i Twórczości Jana Kochanowskiego. Konkurs skierowany był do wszystkich klas pierwszych i wzięły w nim udział trzyosobowe zespoły poszczególnych klas.

Rywalizacja przebiegała w 3 rundach. Uczniowie losowali pytania za: 2, 4, 6 punktów i udzielali ustnych odpowiedzi.

Zwycięskim zespołem zostali uczniowie z klasy Ie, który reprezentowany był przez Kingę Gawrońską, Angelikę Pietrzyk i Damiana Sawickiego. Drugie miejsce zajęła klasa Ia a trzecie klasa Ig.

Młodzież otrzymała pamiątkowe dyplomy a najlepszy zespół także nagrody książkowe wręczone przez Pana Dyrektora Mariusza Zawadę.