Konkurs na stroik świąteczny!!!

Ogłaszamy i zachęcamy do udziału w konkursie na najpiękniejszy stroik świąteczny.

W konkursie mogę wziąć udział wszystkie chętne zespoły klasowe. Nagrodą w konkursie za pierwsze trzy miejsca będzie uzyskanie zgody P. Dyrektora na wyjście całej klasy np. do kina, na lodowisko itp.

Stroiki można składać od dnia 19 grudnia do 21 grudnia do godziny 12.00 w bibliotece szkolnej.

Zwycięzców konkursu wyłoni Jury.

Organizatorzy konkursu: p. A. Pytel, p. E. Idziak.

Serdecznie zapraszamy do udziału.