Konkurs Filmowy

Centrum Informacji Zawodowej organizuje konkurs filmowy. W konkursie mogą wziąć udział trzyosobowe zespoły.

Waszym zadaniem jest nagranie filmu o zawodzie, którego możecie nauczyć się w naszej szkole.

Film powinien spełniać poniższe kryteria:

  1. film powinien trwać maksymalnie 8 minut
  2. film powinien spełniać rolę informacyjną i promującą dany zawód, charakteryzować się wysokim poziomem estetyki oraz oryginalnym podejściem do tematu
  3. film powinna cechować jedna myśl przewodnia (wybrana z poniższych czterech):
  • pokazanie zawodu od strony niezbędnych kompetencji miękkich
  • rozmowa z  osobą,   która   odniosła   sukces   w   wyuczonym   zawodzie   (po ukończeniu szkoły branżowej lub technikum)
  • ukazanie sylwetek uczniów, którzy już podczas nauki w szkole charakteryzują się wyjątkowymi umiejętnościami zawodowymi
  • pokazanie możliwości poszerzenia kwalifikacji zawodowych po ukończeniu nauki.

Film może być nagrany dowolną metodą, z wykorzystaniem różnych technik. Film musi być nowy, nigdzie niepublikowany, nie może być kopią lub adaptacją już istniejących materiałów.

Film w formacie mp4 i formularz i wypełniony formularz zgłoszenia (w załączniku) należy przesłać do dnia 9.03.2022 na adres m.pabiasz-poskuta@zskochanowski.eu

Wybrane filmy zostaną przesłane do Centrum Informacji Zawodowej i wezmą udział w kolejnym etapie konkursu.

Wszystkie osoby, które wezmą udział w konkursie mogą liczyć na ocenę bardzo dobrą z wybranego przedmiotu zawodowego.

Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenia