Konkurs!!!

Zapraszamy wszystkie piersze klasy do udziału w konkursie na Stroik Świąteczny.

Stroik można przynosić od 16 grudnia do biblioteki szkolnej.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniach 19-20 grudnia przez Dyrekcje Szkoły.

Zwycięska klasa zostanie nagrodzona (zgoda na wyjście do kina).